Friskola med Waldorfpedagogik

window.open=NS_ActualOpen;
orig_onload = window.onload;
orig_onunload = window.onunload;
window.onload = noopen_load;
window.onunload = noopen_unload;
Fredkullaskolan i Kungälv invigdes 1992. Huset tilldelades kommunens förstaplats för god byggkultur på grund av att det byggdes enligt den så kallade självdragsprincipen av endast naturmaterial.
Björn Carlander är samordnare på FredkullaSkolan som är en friskola med Waldorfpedagogik och antroposofisk filosofi:
- Det innebär att vi vill engagera hela barnet. Kunskapsinlärningen går genom upplevelse, via känslan och viljan till tankens fulla kraft, säger han.
Fredkullaskolan drivs av Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv. Pedagogiken rättar sig efter barnets utvecklingsfaser. Waldorfpedagogiken grundades av Rudolf Steiner som var med och startade den första skolan i Stuttgart 1919 för arbetare på Waldorf Astoria Cigarettfabrik - därav namnet. Till Sverige kom den på 1940-talet och idag finns det cirka 45 skolor med Waldorfpedagogik över hela landet.
 
På Fredkullaskolan finns det årskurs 1-9 med cirka 19 elever i varje klass och nytt för i år är en förskola för 6-åringar. Det typiska för Waldorfpedagogiken är att undervisningen är muntlig. Schemat följer varje elevs dygnsrytm. På morgonen kommer de mest intellektuellt krävande ämnena följda av språklektioner. På eftermiddagen ligger hantverk, musik, bild, gymnastik och eurytmi som är ett karaktäristiskt ämne i skolan. Det handlar om att i rörelse ge uttryck för tal, ljud, poesi, rytm, musik och form tillsammans.
Då klassläraren följer eleverna från årskurs ett och uppåt skapas en speciell kontinuitet och trygghet.
 
Unikt för just Fredkullaskolan är de trivsamma lokalerna och man har ett eget kök där all mat lagas - den är för övrigt KRAV-odlad och vegetarisk. Viktiga punkter för skolan är:
- Främmande språk från klass 1
- Den ekologiska helhetssynen
- Föräldrarnas möjlighet att påverka
- Betoning på kultur, musik, hantverk och odling
Just nu byggs en paviljong som kallas Trekungasalen som kommer inrymma två stora klassrum och två grupprum.
- En fördel med Fredkullaskolan är att den är godkänd av Skolverket och därmed får pengar per elev i samma utsträckning som en kommunal skola vilket innebär att det inte kostar något extra att gå här.

Fredkullaskolan/Kungälvs Fria Waldorfskola

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0303-63670
Fax: 0303-63638


Email:
fredkullaskolan@telia.com

Hemsida:
www.fredkullaskolan.se

Adress:
Fredkullaskolan/Kungälvs Fria Waldorfskola
Tvetgatan 9
44433 KUNGÄLV

| 13 SENASTE FÖRETAGEN